Vznik Slovenského štátu (14.3.1939)

14. marca 1939 sa Snem Slovenskej krajiny jednohlasne dohodol na vytvorení samostatného Slovenského štátu a zároveň bola zvolená prvá slovenská vláda, na ktorej čele stál ako jej predseda Jozef Tiso, podpredsedom bol Vojtech Tuka, ministrom vnútra Karol Sidor a ministrom národnej obrany sa stal Ferdinand Čatloš.

upic

Dátum: 14.3.14 12:06

Autor: lucasinoo

Dĺžka: 5:29