Balada o poľných vtákoch. Ktoré skameneli.

Pre neveriacich hypnotizérov dodávam ešte toto jedno video. A navrhujem nasledovné – choďte za chovateľmi vtákov, alebo za zoológmi – v každom krajskom meste je každý mesiac burza – sú ich tam stovky – a opýtajte sa ich – či je takéto niečo možné. Teda, aby vtáčik upadol do paralyzovaného stavu a nemôže lietať len preto, že sa k jeho klietke priblíži človek – a nemusí ho ani chytiť do ruky. Zistíte, že mnohí z nich chovajú vtáky celý život, ale nikdy takéto niečo ešte nezažili. A v lepšom prípade o tom iba čítali. Kde? Buď v odborných knihách o hypnóze, alebo aj v beletrii. Spomeniem len jednu zmienku zo slovenskej klasiky. V knihe Zbojnícka mladosť od Ľuda Ondrejova sa spomína istý Jerguš Lapin, ktorý vraj – ak sa zadíval na vtáčika, ten ostal strnule sedieť na jednom mieste ani socha s naširoko otvoreným zobáčikom a oťaželi mu krídla až tak, že nemohol odletieť. Spomínate si na túto literatúru povinného čítanie pre mládež? Rád by som to aj citoval, ale nemôžem tú knihu nájsť, dodatočne to doplním do komentov. Ďalší prípad je česká vec: film Babička od Boženy Nemcovej. Tam Viktorka kosila trávu pravidelnými ťahmi až to vyvolávalo echo vo vnútornom uchu a pomaly sa k nej zdiaľky blížil vojak so stoporeným bodákom. A čím bol bližšie, tým bolo to zvukové echo silnejšie a silnejšie. Chcela utiecť – ale už nevládala zdvihnúť nohy a spadla do trávy ani podťatá. A nejapný vojak dosiahol svoje, až sa z toho zbláznila a behala po horách. Spomínate si na to? Nespomohol ani kapulíř nosiť na krku od starej kořenárky.
A ešte. Nemajte mi za zlé, že som stránku s jej názvom Moje video poňal takto doslovne – že čo tam zavesíš – mala by byť ozaj tvoja osobná tvorba. Netušil som, že tu budete chcieť vešať a dávať veci, ktoré vám poslal napríklat bratranec zo sovietského zväzu, ako sa tam lomia hromadne pred krčmou – alebo z nejakej zapadlej slovenskej osady - ako sa bijú trebárs ľudia po hlavách s poriskami od lopaty. To sa vám zdá kreatívne a inšpiratívne? Režisérske a vaše video? To sa vám zdá nejebnuté? A čím ste sa na tom podieľali – že ste spoza rohu zmačkli spúšť? No neviem...
Ďalšou vecou, ktorú chcem spomenúť, je fakt, že mnohí ma stále posielajú za skeptikom Big Randim, alebo aj na liečenie – lebo sa im zdá, že mi hrmí, čiže křuplo mi v bedně... Námietka. Prečo? No jednoducho preto, lebo najskôr by mali ísť za skeptikom tí, ktorí s týmto istým ako krútim ja - vyšli tiež a dokonca v silnejšom médiu – dokonca v mienkotvorných masových médiách republiky. Hoci to odo mňa opájcli. A potom – až po nich pôjdem k tomu Randimu aj ja. Preto, lebo sú to všetko známe osobnosti – a tak majú predo mnou prednosť, žijú si slávne z toho, čo kde opájcnu a koho odparentujú napríklad z roboty po voľbách - aj napriek tomu, že neprišli na nič iné, len odkukať po Tyrkysovi jeho v úvodzovkách bláznovstvá a považovať ich za svoje kongeniálne hviezdne maniere. Kto? Zosumarizujem to: TV JOJ, TV BBC, TV Markíza, premiér SR, poslanci, indický guru s holubami, akademik, Číňania, svetoznámy mág Darren Brown, starostka, novinárka a firma COCA- COLA. Áno, prax doby je taká, že to, čo dnes vyzerá ako vyšinuté – už zajtra bude celkom normálne. A čo z toho vyplýva? No tak jebnutá doba ešte nebola... Len teda tú hypnózu – paralýzu motýľa či vtáčikov na diaľku – nenakrútil zatiaľ nik. Nemajte mi za zlé, no ale nie je vám to nejako podozrivé? Prečo asi? Ťažko vtákom nahovoriť, aby nejako participovali, kooperovali a spolupracovali na ojeboch. Či? A ozaj, prečo by ste si všetci uplatňovali svoju domnelú spravodlivosť hneď práve na Tyrkysovi? Veď napíšte do médií – aj na úrad vlády - nech s takými výčinmi prestanú oni – lebo sú vzor národa - a nech si slávne žijú zo svojich vlastných výtvorov a nie z kopírovania Tyrkysa. Súvisiace videá: http://www.mojevideo.sk/video/24072/dals... __________ http://www.mojevideo.sk/video/23f3d/ako_... _____________ http://www.mojevideo.sk/video/23f20/ako_... _________ http://www.mojevideo.sk/video/23dbe/ako_...

upic

Dátum: 19.6.15 12:06

Autor: tyrkys

Dĺžka: 4:55