Slovenský kras - Výber No1.

Slovenský kras-Silická planina- Zádielská Planina- Jasovská planina-Plešivecká planina