Magická Silická planina

Silická planina bola obývaná ľuďmi už pred 30 000 rokmi.