George Soros a neomarxistická subverze

Kde vzal globalista Goerge Soros inspiraci pro svou zákeřnost při rozvracení národů?