Kňaz si spravil ľudské vozidlo a kazateľnicu

Ruský kňaz si spravil zo svojej obete dopravný prostriedok a kazateľnicu