R. Schlosár: poškodený v trestnom konaní (35. schôdza)

R. Schlosár: posilnenie postavenia poškodeného v trestnom konaní (35. schôdza - 19. 10. 2018)