R. Schlosár: sloboda v očkovaní (35. schôdza)

R. Schlosár: zrušenie sankcií za odmietnutie očkovania (35. schôdza - 19. 10. 2018)