N. Grausová: sloboda v očkovaní (35. schôdza)

N. Grausová: zrušenie sankcií za odmietnutie očkovania (35. schôdza - 22. 10. 2018)