N. Grausová: premenovanie Vajanského nábrežia (46. schôdza)

N. Grausová: odsúdenie premenovania Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka (46. schôdza - 18. 6. 2019)