Podchladená stolová voda

Pri tuhnutí kvapaliny sa stáva, že zárodky pevného skupenstva sa vytvoria až pri nižšej teplote ako je teplota tuhnutia danej látky (pri vode bod mrazu). Kvapalinu, ktorá má nižšiu teplotu, ako je teplota tuhnutia danej látky, nazývame podchladená kvapalina (prechladená kvapalina). Prechladenú kvapalinu je možné opäť previesť do pevného skupenstva vhodením niekoľkých kryštálkov danej pevnej látky, čím prejde rýchle do pevného skupenstva a teplota vzrastie na teplotu tuhnutia. Niekedy stačí tiež prudko trhnúť nádobu s danou kvapalinou.

upic

Dátum: 1.2.19 12:03

Autor: wloksol

Dĺžka: 1:50