Nehézová: zavedenie zásluhovosti pri podpore v nezamestnanosti

J. Nehézová: zavedenie zásluhovosti pri podpore v nezamestnanosti (51. schôdza - 23. 10. 2019)