Nehézová: podpora pôrodnosti a rodín s malými deťmi (24.9.2019)

J. Nehézová: podpora pôrodnosti a rodín s malými deťmi (49. schôdza - 24. 9. 2019)