Nikdy nenechávajte dieťa pri bazéne bez dozoru (DRSNÉ ZÁBERY)

VAROVANIE: Drsné zábery! V takýchto situáciách je veľmi dôležité rýchle podať masáž srdca a umelé dýchanie. Vo väčšine prípadov, ak bola resuscitácia podaná krátko po zastavení krvného obehu alebo dýchania, sa podarí osobu/dieťa opäť oživiť. Na videu podávali KPR dieťaťu chaoticky.

SPRÁVNA KPR: Po 30 kompresiách uložíme hlavu postihnutého do záklonu a 2 krát vdýchneme tak, aby bolo vidieť zdvihnutie hrudníka. Udržiavame pomer 30:2, až pokiaľ nezačne postihnutá osoba normálne dýchať, resp. do príchodu profesionálov, alebo až do vyčerpania záchrancu.
U detí pred začatí podávanie KPR najprv 5 krát vdýchneme, potom je postup rovnaký, ako u dospelých.

upic

Dátum: 25.11.21 17:44

Autor: tommygun

Dĺžka: 2:22

zobraziť viac ↓