3run Slovakia - MAX freestyle párty

upútavka na akciu s názvom MAX freestyle párty, ktorá sa bude konať dňa 19 júna(sobotu) v Trenčíne pred zoc MAX. Hostia 3run Slovakia, Ben Christovao, West breakers, Aura, workout fanatics...