Rómovia v Bratislavskom a Nitrianskom kraji

Počty Rómov a podiel Rómov v % v jednotlivých obciach.
Časť 1 : Bratislavský a Nitriansky kraj