Tourettov syndróm

Tourettov symptóm je dedičná mozgová porucha, ktorá sa prejavuje stereotypnými motorickými tikmi (mrkanie, mávanie rukami, prevracanie očami) a zvukovými tikmi (mrčanie, chrochtanie, pokašľávanie, nadávanie, hrešenie). Ľudia postihnutí touto poruchou za svoje tiky nemôžu a inteligenciou sa vôbec nelíšia od ostatných. Má ju približne 10 detí z 1000 a 1 dospelý človek z 1000.

upic

Dátum: 6.3.11 13:58

Autor: smejo

Dĺžka: 4:02