Matematika s Julom 7, Kvadratická rovnica

Kvadratická rovnica, diskriminant, korene kvadratickej rovnice, kvadratický člen, lineárny člen, absolutný člen