Matematika s Julom 8, Lineárna rovnica

Výpočet lineárnej rovnice, priamky, určenie smernice aj posunutia

upic

Dátum: 3.5.20 10:56

Autor: juliusgulius

Dĺžka: 12:11