Matematika s Julom Kvadratická rovnica, riešenie

Riešenie kvadratickej rovnice je vlastne najdenie x1 a x2 súradníc kde parabola presne os x keď y=0 pripadne inu hladinu keď y=5 alebo iné číslo Ľavá strana rovnica paraboly a prava strana je príslušný hladina keď y=0 alebo aj iná hladina

upic

Dátum: 1.5.20 11:33

Autor: juliusgulius

Dĺžka: 11:15