Slovenskí Hrdinovia. Časť 1

Slovenské úspechy v športe.
Zdokumentované okamihy na, ktoré nikdy nezabudneme.
(Video je rozdelené na tri časti - Časť 1)
od: Branislav Kysucký www.branno.tk