Slovenskí hrdinovia. Časť3

Slovenské úspechy v športe.
Zdokumentované okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
(Video je rozdelené na tri časti-Part3)

Video: Branislav Kysucký www.branno.tk