Slovenské hokejové úspechy

Zostrih našich najväčších úspechov dosiahnutých v hokeji :)by Branislav Kysucký www.branno.tk