M. Kotleba: uznesenie k definícii antislovakizmu (35. schôdza)

M. Kotleba: návrh uznesenia k definícii antislovakizmu (35. schôdza)