Volovské vrchy Nižná Slaná - Opustená štôlňa

Prvé písomne údaje o baníckej činnosti v Nižnej Slanej sú z roku 1360.
V minulosti sa tu ťažili rudy striebra,medi, ortuti, ale hlavne železné rudy limonitu a sideritu.
V roku 1961 bola ťažba na banských poliach Ignác a Gampel ukončená. Južnejšie od týchto banských polí sa nachádza ložisko sideritovej rudy Manó, ktoré bolo pravidelne dobývané od druhej polovice 19. stor. Postupne sa tu z južnej strany ložiska od povrchu vyrazila štôlňa Manó, v podloží štôlňa Natália a nižšie štôlňa Katarína. Ďalšia otvárka sa uskutočnila z východnej časti Rimbergu dedičnou štôlňou Manó v roku 1922 na úrovni VI. Obzor. Hĺbka bane je až 383 metrov.