Opustená štôlňa plná banských pokladov

Prieskum starého skladú výbušnin a rozsiahleho systému, plného banských pokladov. Táto štôlňa, je prepojená so štôlňami, v ktorých sa tažila prevažne železná ruda a neskôr meď. Viac informácii o tomto mieste dať do popisu nemôžem.