Štiavnické vrchy - opustená štôlňa Zlatý Stôl

Prekopová dedičná štôlňa (teda priama, bez sledovania žíl, odvodňovavia) mala otvoriť nižšie položené zásoby žily Jozef, tento zámer sa však nepodarilo realizovať. Štôlňa odvodňovala baňu na žile Jozef, Ruml, Jozef Rabenstein v dĺžke cca 520 m so šikmým komínom na konci v dĺžke 170 m a s prevýšením 100 m. Banská štôlňa bola razená pomerne nedávno, v rokoch 1906 a 1907. Štôlna je veľmi zle vetraná a sú v nej vysoké koncentrácie Co2. Pohyb v nej je preto náročný.

zobraziť viac ↓