Rovné Burda - opustená štôlňa

Stará magnezitová baňa hlboká 200 metrov a rozdelená do piatich obzorov. V súčasnosti sú všetky okrem nultého zatopené.
Počas prvej svetovej vojny bol v obci Rovné zajatecký tábor a väzni pracovali práve v bani.