Štiavnické vrchy - opustená štôlňa Florián

Štôlňa Florián je jedným z obzorov bane Jozef, razená bola ako prekop z nadložia žily Jozef dobývanej najmä v 18. a 19. storočí.

Florián patrí k najrozsiahlejším a na orientáciu najnáročnejším baniam aké som zatiaľ navštívil, ani zďaleka som ju neprešiel celú, má veľa obzorov a chodby sú si na chlp podobné a človek rýchlo stratí prehlad o tom ktorá chodba je hlavná a ktorá vedľajšia, na každom kroku nejaká úpadnica smerom nahor alebo nadol.
Vysoká koncentrácia oxidu uhličitého a nestabilná hornina podobná plasteline, hlavne v prvej časti cez ktorú bolo potrebné sa prepchať robí z tejto štôlne aj jednu z najnebezpečnejších.