Štiavnické vrchy - opustená štôlňa Schőpfer

Baňa Schopfer bola jednou z najväčších banských prevádzok od 18 storočia.
V bani sú ukryté pozostatky trojice podzemných gápľov – teda ťažných strojov poháňaných koňmi a obrovské otvorené priestory.
Baňa Schöpfer ( Schöpfer /nem./ = Stvoriteľ) ľudovo Šeferka, Šepferka je jednou z najvýznamnejších baní v Hodrušskej doline.
Schöpfer nepatrí k najstarším, jej história siaha len do začiatkov 18. storočia, patrí však k najväčším dochovaným prístupným baniam v celom Štiavnicko – Hodrušskom revíre a najvýznamnejšou mierou prispela k ekonomickej prosperite Gerambovskej banskej únie na celé storočia.