Malé Karpaty - opustená štôlňa

V tejto štôlni sa akoby zastavil čas.
Horný Augustín je jednou z najzachovalejších štôlní v Malých Karpatoch a patrí aj medzi najdlhšie.
Bola tu nameraná relatívne vysoká prírodná rádioaktivita 368 nGy.h-1
Horný Augustín je šachtami spojený s baňami Dolný Augustín a Ryhová, jedna z nich môže mať až 70-80 metrov, do ďalšej steká príval vody a spôsobuje značný hluk.
História štôlne Horný Augustín je úzko spätá s históriu ťažby pyritu v Malých Karpatoch, ktorá siaha do 18. storočia. Pyrit je spoločne s antimonitom minerálom, ktorý sa často vyskytuje v ložiskách zlata. Zlata tu však bolo málo.