Hľadali ste nás na FB? Náš nový dočasný fanpage tu:

Malé Karpaty - opustená štôlňa (časť 2)

Banské práce na štôlni Sirková, realizované od roku 1986 do 1991.
Toto banské dielo vzniklo po rozsiahlom geologickom prieskume na ložisku Pezinok-Vinohrady. Prieskumom bola zistená nielen prítomnosť Sb (Antimónu), ale aj Au-As±Sb.